Om mig

Jag studerar för att inom kort kunna ta min filosofie kandidatexamen i socialt arbete. Jag har även studerat

bland annat Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap,  Rehabiliteringsteknik - IT och Lärande, arbetsinriktad rehabilitering samt Forskningsmetodik och Medaktörer

vid Malmö universitet. Jag har flera års erfarenhet av att

ha förtroendeuppdrag i idéburen sektor, däribland som heltidsarvoderad förbundsordförande. Jag har arbetat i

en politisk styrd organisation, som Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare, på Funktionsstödsförvaltningen

i Malmö stad.  


Jag har arbetat som begravningsrådgivare. Engagemanget i begravningsbranschen har gett mig ytterligare erfarenhet av att möta människor som ofta befinner sig i en svår situation.  Min allra första anställning var inom turistbranschen. Den gav mig ytterligare erfarenhet av att bemöta människor på rätt sätt.

Foto & Copyright: Bodil Johansson,  Elakkanin

Kontakta mig vid frågor eller för att göra en bokning