Rasmus Isaksson

Talar om bra möten och trygga mötesplatser

Bemötande är ett begrepp som många människor och verksamheter kämpar för att skaffa sig ett grepp om. Vad som är ett gott bemötande kan förstås variera från person till person. Men genom att prata om det och genom att reflektera över våra beteenden kan vi skapa bättre möten som fler kan känna sig trygga i, känna sig sedda för den man är och uppskattade för det man gör. 


I mina tal utgår jag från mina självupplevda erfarenheter om bemötande.

Jag anser att individers egna erfarenheter får för lite utrymme i verksamheters utformning av bemötandekoder, i kommunikation med brukare, i mötet med patienter och i myndigheters handläggningsprocesser. Att inte lyssna på individen menar jag försämrar kvalitén i arbetet, kan skada individens självkänsla och förminskar rätten till självbestämmande. Mina tal har som syfte att få dig, tillsammans med dina kollegor, att reflektera över mötet med andra människor.

Att vara en normbrytande person, att leva med en olikhet, ger unika erfarenheter som bör ses som viktig kunskap att inhämta för alla som utbildar sig, möter människor i sin yrkesutövning eller inom ramen för sitt förtroendeuppdrag. Jag ger kunskap du förmodligen inte hittar i din kurslitteratur. 

  Vad du kan vinna på att skapa bättre möten: 


   • Färre missförstånd och konflikter
   • Sparar tid
   • Ökar effektiviteten
   • Stärker individen
   • Ökar initativförmågan
   • Bättre styrelsebeslut
   • Nöjdare kunder/klienter/brukare
   • Bättre resultat
   • Gynnar varumärket
   • Bättre hälsa
  Här kan du läsa ett urval av områden som jag berör under mina talaruppdrag: 


  Begreppens betydelse

  Vilka uttryck och begrepp vi använder har betydelse för hur vi ser på andra människor och hur vi själva uppfattas av andra. 


  Litteraturens, filmens, reklamens och medias påverkan

  Våra förhållningssätt, våra sätt att vara, agera och känna inför något, kan påverkas av hur människor eller företeelser porträtteras inom litteraturen, film och media.


  Normer

  Jag berättar om min tid i grundskolan och hur jag upplever att mina olikheter har tagits emot i olika miljöer. Möten med arbetsgivare och kollegor, om att söka jobb och upplevelser vid anställningsintervjuer.

  Om inkludering och delaktighet på riktigt. Om normbrytande funktionalitet som den olikhet folk fortfarande inte riktigt verkar ha fått grepp om. 


  Utanförskap

  Vi vill ofta prata om det som är positivt och inspireras av goda exempel. Men vi behöver också prata om det negativa. Om känslan av att leva i ett utanförskap, hur svårt det kan vara att lämna ett utanförskap och vilka "nycklar" vi behöver för att känna oss behövda och vara en del av gemenskapen. Det här viktigt inte minst för att förstå människan du kanske kommer att möta i din yrkesroll. 


  Gratis webbinarium!

  Jag kommer att erbjuda gratis webbinarium för att ge en inblick om vad mina tal kommer att handla om. Jag kommer under dessa tillfällen även att ge några tips om hur du kan skapa bättre möten och tänka kring bemötandefrågor. Skicka gärna en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan. 


   Kontakta mig vid frågor, för att göra en intresseanmälan eller en bokning