Rasmus Isaksson

Inspirationstalare, debattör och författare av diverse olika texter som adresserar sociala frågor


  


Låt oss prata om riktig mångfald och inkludering!

 


English

Jag erbjuder fysiska eller digitala inspirationsföreläsningar och skribentuppdrag,  baserade på erfarenhetsbaserad kunskap om inkludering, normer och ledarskap. Mina berättelser, exempel och råd är hämtade från olika delar av mitt liv och utgör sammantaget vad jag definierar som min livskvalitet, till exempel: 


 • Idrottens många värden
 • Vägen till ett arbete
 • Mångfald
 • Inkludering
 • Om att leva med en funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättning och sexualitet/relationer


Följ gärna min blogg för att veta mer om mig, mitt engagemang, mina funderingar och ambitioner i livet. 

Skicka mig gärna E-post om du vill veta mer. Tack för att du tittade förbi!
 

Exempel på uppdrag som jag har genomfört:


 • Föreläsning i Minsk om sexualitet och funktionshinder. Arrangerades av Svenska Institutet och UNFPA i Minsk. 
 • Föreläsning om sexualitet och funktionshinder i Kiev, Ukraina. På inbjudan av UNFPA.  
 • Workshopledare i Botswana, för LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer), om internationellt partnerskap, genusfrågor och HIV/Aids.
 • Föreläsning i Porto Alegre och Belo Horizonte (Brasilien) för att prata om universell utformning.
  Resan arrangerades av Svenska Institutet och Svenska ambassaden i Brasilien.  
 • Förbundsordförande i DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) under perioden 2013-2020. 
 • Tvåfaldig paralympisk bronsmedaljör i paraishockey, i Nagano 1998 och Salt Lake City 2002. "Rasmus Isakssons tuffa kamp för människor med funktionsnedsättning gör honom till en förebild för oss

alla, en modig inspirationskälla.

Varmt rekommenderar jag hans entusiasm och kunnighet."


Margareta Vinterheden, leg.psykolog.

"Redan vid första mötet med Rasmus fascinerades jag av hans glöd och engagemang kring frågor och fenomen som rör inkludering och mångfald. Hans erfarenhetsbaserade kunskap har alltid lyst igenom på sociala medier och i artiklar som han skrivit.  Rasmus har mött men inte accepterat hinder. Den drivkraft han har för att inspirera oss andra att våga bryta normer har alltid inspirerat mig i mitt arbete inom den ideella sektorn. Rasmus engagemang inspirerar och utmanar."


Frank Åkerman, Pastor och projektledare. 

" För blivande socionomer är kunskap om funktionshinder viktig. Rasmus egna erfarenheter av att leva med en fysisk funktionsnedsättning i kombination med hans gedigna kunskaper om funktionshinderpolitiskt arbete ger studenterna väsentliga insikter och ökad förståelse. Rasmus bidrar därigenom till att socionomerna får en bra grund att stå på när de i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar."


Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder.